Vil ikkje ha marmorbenker og steinheller ved Vetahaugskjelda