Klebytedagen: Fleire og fleire vil byte klede

foto