Sportsdykkarklubben har ikkje oppdaga hamnespy på Bømlo, enno