Motivasjonen til norske elevar er på veg nedover

foto