Det vert inga offisiell vegopning av den nye fylkesvegen mellom Grutle og Hidle

foto