SV og regjeringa samde: Staten tek større del av straumrekninga

foto