— Bompengeavtalen stengjer ikkje for at Ferde AS kan dekke gebyret frå Datatilsynet med bompengar

foto