Over 40 prosent har opplevd at det dei trudde var vatn på vegen viste seg å vera blank is

foto