Går i gang med massiv brevaksjon for å berga forsking