Ber pasientane tenkja alternativt før dei avbestiller sjukehustimane

foto