Bømlo Skipsservice aukar bemanninga etter ny avtale