Eksportkontrollen ved vinterfisket blir skjerpa etter avvik