Startar arbeidet med ny veg forbi Stangarvågen

foto