Har me ein serieovergripar innan skiltbransjen på Bømlo?