Finnåsvegen: Brannmannskapa såg flammane stå ut av huset før dei kom fram