Har me nok vatn og straum til alle næringsplanane?

foto