Fin vekst i lokal handel - trass nedgang i julehandelen

foto