Vêr- og naturskadar har kosta forsikringsselskapa over 30 milliardar kroner på ti år