Både hest, ryttar og korps fekk ei øving utanom det vanlege

foto