Samarbeidsrådet får 1,4 millionar til ein ekstra fagskuleklasse

foto