Rådde til konsesjon for to nye sjøkablar mellom Stord og Bømlo