Aker BP vurderer å trekkje seg ut frå Barentshavet