Solberg meiner det er ei stor ulukke å ikkje bygge Hordfast