Tiltak frå regjeringa: Redusert skatt, flyavgifter blir fjerna, permisjonsreglar blir endra

foto