Krisepakke på fleire milliardar skal hjelpe økonomien

foto