FHI: Framleis gjetting å anslå når vi kan ha ein vaksine

foto