Folkehøgskulen gjer seg klar til å ta imot 60 nye elevar