Frårøva moglegheiten til å eige si eiga historie

Eit tjuveri kan opplevast sårt og vanskeleg for alle som opplever at eigedelar forsvinn. Men nå tjuveriet inneber at du misser personlege papir som kan fortelje deg om ein barndom du ikkje tidlegare har visst om, er situasjonen fortvilande og desperat.

SÅRT: Lilliann Sortland Kallevåg er blitt frårøva viktige papir som kan hjelpe ho å pusle saman puslespelet om hennar barndom før ho vart adoptert. Foto: Hege Sønstabø Alvsvåg