Høgre ville vente med kjøkenet, men det ville ikkje fleirtalet

foto