Lei av ungdommar som herjar rundt huset på kveldstid

foto