Heimevernet og politiet førebudde på forlengd olje- og gassvakthald