Eksplosiv auke i avviksmeldingar på vald mot skuletilsette