Ynskjer å ha staten med på laget om framtidas hurtigbåt