– Me kjenner oss på trygg grunn. Det er ikkje me som har brote kontrakten