Fleire brot på rettane til funksjonshemma i Kommune-Noreg