Ordførar Sammy Olsen: – Trist, men eg har trua på Brandasund!

foto