Første steg på vegen mot ny gjenopning – dette er lettane som gjeld no