«Hermetikkhistorikarane» er på saka: Leitar fram spennande industrisoge frå Vordneset

foto