Havforskingsinstituttet: 42 prosent av reinsefisken i matanlegg døyr