Eigendelen i kompensasjonsordninga for bedrifter blir halvert

foto