Eigendelen i kompensasjonsordninga for bedrifter blir halvert