Kommunen har ikkje rutinar for kvalitetssikring av språk