Kraftlaget gir nær 2,3 millionar kroner til allmennyttige føremål