Løyver millionar til fylka for å få fleire tilbake i jobb

foto