Ptil: Alvorlege brot på regelverket avdekte i Castberg-gransking – gir pålegg til Equinor

foto