Har som mål å få inn skipsanløp til Rubbestadneset

foto