Vidaregåande i Rubbestadneset opplever søkjarvekst