Tredobling av barn diagnostiserte med diabetes på Haukeland