Ein epoke er over: Reiarlaget Nils Agasøster Båtservice fortøyer

foto