– Det var kritisk, og politiet stod klar til å evakuere folk på Aga