Brannstasjonen: Tre lokale bedrifter får tildelt kontrakt